Biblija i kristali

Šta Biblija govori o kristalima?

Bog je zapovedio Mojsiju (2. Mojsijeva 28:17-20) da napravi zaštitni prsluk-oklop za Prvosveštenika Arona, koji je na sebi nosio 12 kristala: Sardoniks, Topaz, Smaragd, Rubin, Safir, Dijamant, Opal, Ahat, Ametist, Hrisolit, Oniks i Jaspis.

Aronov štit od kristala


Arhangel Gavril, Božiji glasnik, poznat po nagoveštenju Bogorodici, koji i prenosi obavesti od Boga, u ruci mu je glasnički štap ili ljiljan, a ponekad i upaljena svetiljka, ili ogledalo od zelenog jaspisa  na kojem su ispisane Božje reči.

Delovi Božjeg slavnog nebeskog grada, Novog Jeruzalema, biće sagrađeni od kristala. U Bibliji piše: ′′Sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena sličnog kristalnom jaspisu. … Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, sličnog čistom staklu. Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.′′

​(Otkrivenje 21,11.18-20 JB)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *